Vaspitno-obrazovni rad

Naš vaspitno-obrazovni rad koncipiran je na projektnom, tačnije, tematskom planiranju.

Svaka tema koju obrađujemo i istražujemo potiče od dece, odnosno, njihovih interesovanja i potreba.

Vaspitači prate decu i njihov razvoj (beleže ga i analiziraju), što znači da neke od tema mogu biti nametnute u zavisnosti od potrebe grupe ili pojedinačnog deteta.

Trudimo se da deci ponudimo prirodne nestruktuirane materijale za rad odnosno igru, jer na taj način najlakše upoznaju svet i prirodu oko sebe, bogate svoja čula, razvijaju kreativnost…

Kroz naš vaspitno-obrazovni rad podstičemo samostalnost deteta, jer ono upravo na taj način razvija sigurnost u sebe, svoja dela, mišljenja i izbore.

To Top ↑