• RASPORED AKTIVNOSTI

Ponedeljak:

06h-08h Prijem dece i igra
08h-09h Doručak
09h-10h Muzička školica - Prof. Tomislav Mijat
10h-11h  Sportić sa loptom- Trener Nebojša Jovović
11h-12h  Užina
12h-14h  Spavanje
14h-15h  Ručak
15h-16h   Didaktička aktivnost iz projekta
16h-17h  Slobodna aktivnosti
17h-18h  Užina
18h-21h  Slobodna aktivnost

Utorak:

06h-08h  Prijem dece i igra
08h-09h  Doručak
09h-10h  Dramska Sekcija - Prdavač Ana Keserović
10h-11h  Sportić sa loptom- Trener Nebojša Jovović
11h-12h  Užina
12h-14h  Spavanje
14h-15h  Ručak
15h-16h  Didaktička aktivnost iz projekta
16h-17h   Slobodna aktivnost
17h-18h   Užina
18h-21h   Slobodna aktivnost

Sreda:

06h-08h Prijem dece i igra
08h-09h Doručak
09h-10h Likovna školica – Nastavnik Milica Kaljevic
10h-11h  Box – Fight klub "Pobednik 021"
11h-12h  Užina
12h-14h  Spavanje
14h-15h  Ručak
15h-16h  Didaktička aktivnost iz projekta
16h-17h  Gledanje bajke
17h-18h  Užina
18h-21h  Slobodna aktivnost


Cetvrtak:
06h-08h Prijem dece i igra
08h-09h Doručak
09h-10h Muzička školica - Prof. Tomislav Mijat
10h-11h Sportić sa loptom- Trener Nebojša Jovović
11h-12h Užina
12h-14h Spavanje
14h-15h Ručak
15h-16h Didaktička aktivnost iz projekta
16h-17h Slobodna aktivnost
17h-18h Užina
18h-21h Slobodna aktivnost

Petak:
06h-08h Prijem dece i igra
08h-09h Doručak
09h-10h Box – Fight klub "Pobednik 021"
10h-11h Didaktička aktivnost iz projekta
11h-12h Užina
12h-14h Spavanje
14h-15h Ručak
15h-16h Gledanje bajke
16h-17h Slobodna aktivnost
17h-18h Užina
18h-21h Slobodna aktivnost


Subota:
06h-08h  Prijem dece i igra
08h-09h  Doručak
09h-10h  Didaktička aktivnost iz projekta
10h-11h  Fizičko vaspitanje
11h-12h  Užina
12h-14h  Spavanje
14h-15h  Ručak
15h-16h  Slobodna aktivnost
16h-17h  Žurka
17h-18h  Užina
  • 18h-21h  Slobodna aktivnost

To Top ↑