• RASPORED AKTIVNOSTI


Ponedeljak:

06h-08h  Prijem dece i igra
08h-09h  Doručak
09h-10h  Muzička školica   
10h-11h  Sportić sa loptom- Trener Nebojša Jovović
11h-12h  Užina
11:30h-14h  Spavanje
13:30h-15h  Ručak
15h-16h   Didaktička aktivnost iz projekta
16h-17h   Slobodna aktivnosti
17h-18h   Užina
18h-21h   Slobodna aktivnost


Utorak:

06h-08h  Prijem dece i igra
08h-09h  Doručak
09h-10h  Didaktička aktivnost iz projekta
10h-11h  Sportić sa loptom- Trener Nebojša Jovović
11h-12h  Užina
11:30h-14h  Spavanje
13:30h-15h  Ručak
15h-16h  Didaktička aktivnost iz projekta
16h-17h   Slobodna aktivnost
17h-18h   Užina
18h-21h   Slobodna aktivnost


Sreda:

06h-08h Prijem dece i igra
08h-09h Doručak
09h-10h Likovna školica – Nastavnik Milica Kaljevic
10h-11h  Box – Fight klub "Pobednik 021"
11h-12h  Užina
11:30h-14h  Spavanje
13:30h-15h  Ručak
15h-16h  Didaktička aktivnost iz projekta
16h-17h  Gledanje bajke
17h-18h  Užina
18h-21h  Slobodna aktivnost


Cetvrtak:
06h-08h Prijem dece i igra
08h-09h Doručak
09h-10h Didaktička aktivnost iz projekta
10h-11h Sportić sa loptom-Trener Nebojša Jovović
11h-12h Užina
11:30h-14h Spavanje
13:30h-15h Ručak
15h-16h Didaktička aktivnost iz projekta
16h-17h Slobodna aktivnost
17h-18h Užina
18h-21h Slobodna aktivnost

Petak:
06h-08h Prijem dece i igra
08h-09h Doručak
09h-10h Box – Fight klub "Pobednik 021"
10h-11h Muzička školica 
11h-12h Užina
11:30h-14h Spavanje
13:30h-15h Ručak
15h-16h Gledanje bajke
16h-17h Slobodna aktivnost
17h-18h Užina
18h-21h Slobodna aktivnost


Subota:
06h-08h  Prijem dece i igra
08h-09h  Doručak
09h-10h  Didaktička aktivnost iz projekta
10h-11h  Fizičko vaspitanje
11h-12h  Užina
11:30h-14h  Spavanje
13:30h-15h  Ručak
15h-16h  Slobodna aktivnost
16h-17h  Žurka
17h-18h  Užina
  • 18h-21h  Slobodna aktivnost

To Top ↑