Osnove koordinacije sa loptom

Program koji za cilj ima da deca zavole loptu i da se sa njom snalaze. Pitali smo stručnjake koji se bave razvojem mozga deteta koliko i na koji način je važna lopta i saznali smo:

            •Aktivnosti sa loptom smanjuju poteškoće u vizuelno-motoričkoj koordinaciji

·     U vođenim aktivnostima deca se uče da poštuju sled naredbi od jednostavnih do složenih instrukcija i uče se da svaka radnja ima svoj redosled 

·     Aktivnosti sa loptom poboljšavaju sposobnost prostornih predstava

·     Takođe sledeći naredbe ovladavaju i vremenskom dimenzijom

·     Uče da organizuju telo u skladu sa nalozima koje dobijaju: Uzmi loptu levom rukom i hodaj po iscrtanoj liniji i sl.

·     Aktivnost sa loptom integriše čulo vida, čulo sluha, čulo ravnoteže, taktilno i proprioceptivno čulo, aktivira veliki broj regija kore velikog mozga, pa samim tim i gradi bogatu neuronsku mrežu

·     Smanjuje poteškoće pri određivanju veličine, rastojanja i jačine

·     Odlična aerobna aktivnost koja doprinosi boljem dotoku kiseonika u mozak

·     Lopta nam daje mogućnost da korektivno delujemo na hiperaktivno ponašanje i u mnogome ga može popraviti

·     Povećava obim (dužinu) pažnje

·     Lopta je važna za razvoj i stimulaciju regija u kori velikog mozga za dinamičku akomodaciju, finu motoriku i ravnotežu. Lopta je moćno sredstvo u ranoj prevenciji dispraksije, disgrafije i disleksije, poremećaja koji se mogu javiti kasnije u školskom uzrastu.

S obzirom na to da smo svesni koliko je važna uloga lopte u razvoju dece, a da danas sve veći broj dece izbegava ovu čudesnu napravu, zapitali smo se zašto je to tako? Shvatili da postoji samo jedan razlog za to. Retko je koriste jer se sa njom ne snalaze najbolje. Osmislili smo sjajan program pomoću kog će deca zavoleti igre sa loptom, naučiti da se njom igraju i želeti da je češće koriste.

Naš program „Osnove koordinacije sa loptom“ odvijaće se 3 puta nedeljno. Program podrazumeva rad na poboljšanju koordinacije uz vežbe snage i istezanje. Deca napreduju kroz igru, a usput i uživaju. Forsiraju se lopte, osnove kretanja, vođenje, odigravanje, hvatanje lopte i gađanje cilja kako nogom tako i rukom.To Top ↑