Dramska sekcija

Cilj dramske sekcije jeste da kroz glumačke vežbe podstakne dete da izrazi svoju kreativnost i maštu. U okviru našeg programa rade se sledeće vežbe: Vežbe dikcije (brzalice, govorna intonacija, deljenje rečenice na slogove, pravilno disanje tokom govora, kontrola daha, pravilno izražavanje).

Vežbe koncentracije (izgrađivanje individualnog i kolektivnog fokusa pažnje kroz govor i pokret, kao i vežbe pamćenja).

Vežbe zapažanja (osvešćivanje i upotreba čula vida, sluha, mirisa, dodira; snalaženje u prostoru). 

Vežbe poverenja (kolektivne vežbe emocija i fizičkih prepreka koje imaju za cilj da shvatimo važnost svakog pojedinca unutar grupe i jačanje samopouzdanja).

Pored kreativnog učinka koji ostavlja na dete, ovaj vid radionica pomaže u svakodnevnom životu. Dete nauči da jasno izrazi svoje misli i želje, postaje slobodnije, pozitivnije, sa više samopouzdanja i bez emotivnih zadrški.

Dramska umetnost je deci posebno zanimljiva zato što ona objedinjuje sve grane umetnosti i sporta (pevanje, crtanje, plesanje, pojačana fizička aktivnost).

Sve vežbe koje su u programu naše sekcije zasnovane su na ustanovljenim i dobro ispitanim glumačkim vežbama koje se primenjuju i u visokoprofesionalnim ustanovama.

To Top ↑